کالای فیزیکی

ست سه نظام ده تایی سایز 3.2mm-0.5

ست سه نظام ده تایی سایز 3.2mm-0.5
ست سه نظام ده تایی سایز 3.2mm-0.5
ست سه نظام ده تایی سایز 3.2mm-0.5
ست سه نظام ده تایی سایز 3.2mm-0.5
ست سه نظام ده تایی سایز 3.2mm-0.5
ست سه نظام ده تایی سایز 3.2mm-0.5

ست سه نظام ده تایی سایز 3.2mm-0.5

۲۶٫۵۰۰تومان
افزودن به سبد خرید

ست سه نظام ده تایی سایز 3.2mm-0.5

این سه نظام می تواند مته 0.5 میلی متر تا 3.2 میلی متر را بگیرد
همچنین می توان یک سر آن را به موتور های کوچک متصل کرد و برای سوراخ کاری برد های الکترونیک استفاده کرد.