کالای فیزیکی

فشار شکن و رطوبت گیر

فشار شکن و رطوبت گیر

فشار شکن و رطوبت گیر

۱۹۰٫۰۰۰تومان
افزودن به سبد خرید

فشار شکن و رطوبت گیر

  • مناسب برای همه نوع کمپرسور
  • جلوگیری از ورود رطوبت از کمپرسور به ایربراش یا پیستوله
  • کنترل فشار خروجی کمپرسور به منظور کنترل رنگ خروجی از پیستوله
  • و...